Halvårsrapport januari - juni 2010

Stabil tillväxt

Första halvåret i sammandrag 

  • Nettoomsättningen ökade med 9 % till 677 (620) mkr.
  • Resultat före skatt ökade med 13 % till 25,5 (22,5) mkr.
  • Resultat efter skatt ökade med 14 % till 18,5 (16,3) mkr.
  • Resultat per aktie ökade med 23 % till 1,93 (1,57) kr.

(antalet aktier har efter indragning minskats till 9 333 886 st)

  • Räntabiliteten på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till 32,2 (25,5) %.

 

Andra kvartalet i sammandrag 

  • Nettoomsättningen ökade med 12 % till 359 (321) mkr.
  • Resultat före skatt ökade med 14 % till 16,0 (14,0) mkr.
  • Resultat efter skatt ökade med 14 % till 11,6 (10,2) mkr.
  • Resultat per aktie ökade med 20 % till 1,18 (0,98) kr.

Olof Sand, VD, Telefon: 08-410 666 82 E-post: olof.sand@proact.se

Hans Åkerlund, IR Telefon: 08-410 667 50 E-post: hans.akerlund@proact.se

Jonas Persson, CFO Telefon: 08-410 666 90 E-post: jonas.persson@proact.se

Om Proact Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom vårt fokusområde lagring och arkivering.

Proact-koncernen har mer än 300 anställda och finns i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se.

Om oss

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 70 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen. Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Prenumerera

Dokument & länkar