Indragning av aktier genomförd

Årsstämman den 13 maj 2009 beslutade om indragning av 514 200 återköpta aktier.

Denna förändring har registrerats hos Bolagsverket 2009-06-15. Bolagets aktiekapital uppgår därefter till 10.618.837 (10.618.837) kr fördelat på 9.734.886 (10.249.086) aktier med kvotvärde 1,091 (1,036).

Om oss

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 70 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen. Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Prenumerera