Ny lagringslösning säkrar informationen hos Biovitrum

Arkiv- och lagringsspecialisten Proact har byggt en ny plattform för lagring och backup åt läkemedelsbolaget Biovitrum. - Den nya lösningen gör att vi sparar mycket lagringsutrymme samtidigt som backup- och lagringshanteringen sker betydligt smidigare och snabbare, säger Jesper Bondesson, IT-arkitekt på Biovitrum.

Biovitrum är ett svenskt läkemedelsbolag inriktat på specialistläkemedel. Företaget omsatte drygt en miljard kronor i fjol och har cirka 400 anställda, varav 170 arbetar med forskning. Biovitrums produkter marknadsförs och säljs internationellt. Med växande informationsvolymer de senaste åren har lagrings- och backupsystemen utsatts för stora påfrestningar. Backup kunde ta ett dygn eller mer och restore-tiderna var orimligt långa. Filservrarna började dessutom bli överbelastade och man tvingades kontinuerligt utöka diskkapaciteten, delvis till följd av att andelen dubbletter ökade i systemen. - En vanlig fullbackup omfattade hela 10-12 terabyte och volymerna bara ökade. Vi fick också lägga mycket tid på att sköta bandroboten och insåg att det krävdes en ny plattform för lagringen, säger Jesper Bondesson. Förutom backup-problematiken ville Biovitrum öka tillgängligheten till informationen och skapa ett bättre katastrofskydd. Dessutom ville man behålla och integrera befintlig lagringshårdvara från HP i den nya plattformen. Ytterligare ett krav var att lösningen skulle vara flexibel och inte låsa Biovitrum vid någon särskild produkt. Proact tog fram en lösning som bygger på ett Netapp-kluster för primärdata där den befintliga HP-lagringen har integrerats. Till detta kommer ett sekundärsystem som speglar lagringen och därmed ger ett säkert skydd om ett haveri skulle inträffa. För att minska dubbellagringen har teknik för deduplicering byggts in i lösningen. Därigenom frigör Biovitrum cirka 60-70 procent av diskutrymmet i sin virtualiserade VMware-miljö. Ytterligare en central funktion i plattformen är så kallad snapshot-teknik vilket innebär att säkerhetskopior av all data tas flera gånger per dygn. Om en medarbetare till exempel råkar radera en fil kan han eller hon enkelt återskapa filen från den senaste snapshot-tagningen. Tidigare togs resurser från IT-avdelningen för att återskapa data från backupbanden. - Vi gör backup på några minuter med snapshot-tekniken och restore på några sekunder. Det nya systemet är både stabilt och effektivt och kan dessutom enkelt byggas ut efter behov, säger Jesper Bondesson och tillägger att den traditionella bandbackupen kommer att fasas ut helt inom kort.

Taggar:

Om oss

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 70 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen. Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Prenumerera