Proact bryter ny mark – säljer datacenterlösning till Malmö Högskola

Arkiv- och lagringsspecialisten Proact har fått i uppdrag att hjälpa Malmö Högskola att förnya it-infrastrukturen med en ny lagringsplattform. Affären har ett initialt värde på 2 miljoner kronor och kommer att bidra till att skapa en modern och säker it-miljö med stora potentiella tids- och kostnadsbesparingar för högskolan.

Malmö Högskola inrättades 1998 och har sedan dess vuxit till att bli en av Sveriges största högskolor med 24 000 studenter fördelat på ett stort antal olika utbildningar. Skolans it-miljö har dock inte hängt med i den snabba expansionen och var i behov att moderniseras och byggas ut. I takt med att Malmö Högskola gick över till en mer virtualiserad driftsmiljö tog de också beslut om att se över lagringsmiljön och system för backup, arkivering och katastrofsäkring.

– Med Proacts hjälp bygger vi en it-infrastruktur som är modern och som ger oss möjlighet att fortsatta expandera i samma snabba takt framöver, säger Åke Jansson, IT-chef på Malmö Högskola.

Den nya lösningen öppnar stora möjligheter att konsolidera och effektivisera driften, vilket kommer att resultera i enklare administration och en stor besparingspotential.

För Proacts del innebär affären med Malmö Högskola ett genombrott, då högskolan blir Proacts största kund inom offentlig sektor i södra Sverige.

– Proact har många stora kunder inom offentlig sektor både nationellt och internationellt. Med Malmö Högskola bryter vi dock ny mark då det är vår största kund inom detta segment i den här regionen, säger Martin Ödman på Proact.

Ytterligare information:
Martin Ödman, Regionchef, Proact IT Sweden AB
Tel: +46 31 760 68 11, e-post: martin.odman@proact.se

Om Proact
Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom sitt fokusområde lagring och arkivering.

Proactkoncernen har mer än 600 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Taggar:

Om oss

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 70 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen. Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Prenumerera