Proact centraliserar lagrings- och backup-miljö för svenskt säkerhetsföretag

Proact har centraliserat lagrings- och backup-miljön för ett ledande svenskt säkerhetsföretag. Med Proacts lösning kommer företaget att öka säkerheten och minska administrationen i systemet samt förbättra förutsättningarna för test, underhåll och utveckling. Projektet inleddes i slutet av 2011 och ska stå färdigt under första halvåret 2012. I avtalet ingår även löpande support från Proact.

I takt med att verksamheten har expanderat både i Sverige och internationellt har behovet av en driftsäker och effektiv datalagring och backup blivit större.

– Företaget hade ett behov att strukturera om lagrings- och backup-miljön för att förbättra säkerheten i infrastrukturen och öka tillgängligheten av data i verksamheten. Vi har presenterat och implementerat en centraliserad lösning som ger en driftsäker och effektiv lagring och backup av data. Samtidigt innebär lösningen mindre administration för företaget, säger Martin Ödman, regionchef, Proact.

Säkerhetsbolaget hade tidigare en icke-centraliserad datalagringsstruktur som bidrog till mycket administration och även låg nyttjandegrad av diskutrymme. Utöver att möta dessa utmaningar med centraliserad lagring och backup-funktion får säkerhetsbolaget nu även möjligheten att ”klona” miljöer, dvs. skapa virtuella kopior av lagringsmiljön för att genomföra test och underhåll.

– Tidigare har test, underhåll och utveckling av lagringsmiljön varit en resurskrävande aktivitet, både gällande tid och diskutrymme. Genom att använda sig av kloning kan en testmiljö skapas inom minuter av en person, helt utan att störa produktionsmiljön som verksamheten lutar sig på, säger Martin Ödman.

Ytterligare information:

Martin Ödman, Regionchef, Proact IT Sweden AB

Tel: +46 (0)31 760 68 11, e-post: martin.odman@proact.se

Om Proact
Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom sitt fokusområde lagring och arkivering.

Proactkoncernen har mer än 640 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Om oss

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 70 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen. Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Prenumerera