ProAct effektiviserar IT-driften hos norska Statnett

ProAct effektiviserar IT-driften hos norska Statnett ProAct Systems AS, dotterbolag till ProAct IT Group som är nordens ledande leverantör av infrastruktur för verksamhetskritisk information, har fått i uppdrag att leverera en lösning för datalagring till Statnett i Norge. Statnett är ägare och förvaltare av det norska kraftnätet som förser hela landet med ström. Uppdraget omfattar att projektera och driftssätta en skräddarsydd lösning för datalagring, säkerhetskopiering och återställning. Lösningen, som framför allt ska förenkla och effektivisera driften i Statnetts IT-miljö, bygger på en StorageTek L700, disksystem från LSI och programvara från Legato. Affären är värd cirka 2 miljoner NOK. Ström kan inte lagras utan måste utnyttjas i samma ögonblick som den produceras. Därför måste en operatör ansvara för att balansen mellan produktion och efterfrågan ständigt upprätthålls. I Norge är det Statnett som har ansvaret. Alla som vill handla med energi måste klareras av Statnett. - Med denna order befäster vi vår ställning som ledande leverantör av storagelösningar till den norska energisektorn, säger Per-Arne Lundberg, VD, ProAct IT Group. Sedan tidigare har vi levererat liknande lösningar till energiproducenter som Lyse Energi, BKK, NordTröndelag E-verk och Ringeriks-Kraft och oljebolag som Statoil, Conoco, Chevron, Shell och Total/Elf/Fina. För mer information om affären, kontakta: Omar Lien VD, ProAct Systems AS Omar.lien@proact.no +47 22 89 23 89 För mer information om ProAct IT Group, besök www.proact.se eller kontakta: Per-Arne Lundberg VD, ProAct IT Group AB itgroup@proact.se 08-410 666 00 Om ProAct IT Group ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund, Sundsvall, Karlskrona och Zürich, med cirka 270 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract40. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00510/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00510/bit0001.pdf

Om oss

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 70 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen. Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Prenumerera

Dokument & länkar