ProAct etablerar ny nätverks- och säkerhets-specialist i Danmark

ProAct IT Group AB expanderar i Danmark ProAct etablerar ny nätverks- och säkerhets-specialist i Danmark Danska ProAct NetWorking A/S blir det senaste tillskottet i ProAct- koncernen. ProAct NetWorking arbetar med design och implementering av nätverk och skydd av verksamhetskritisk information. Exempel på områden där man har ledande kompetens är nätverksdesign, brandväggar, intrångsdetektering, lastbalansering, kryptering och virtuella privata nätverk. ProAct NetWorking finns sedan tidigare etablerat i Sverige, Norge och Finland. - Med etableringen av ProAct NetWorking i Danmark har vi nu samma erbjudande i alla nordiska länder inom områdena säkerhet och avancerade nät. Vi blir nu på nordisk basis en ännu starkare partner inom infrastruktur för verksamhetskritisk information, där nät och säkerhet är en för oss strategisk del, säger Per-Arne Lundberg VD och koncernchef ProAct IT Group AB. ProAct NetWorking A/S kommer att komplettera ProAct Systems A/S som nyligen utnämndes till Danmarks bästa återförsäljare och leverantör av IT-lösningar och som framför allt arbetar med datalagring, säkerhetskopiering och återställning. Efterfrågan på en partner som kan hantera alla delar i infrastrukturen ökar vilket banade väg för ProAct NetWorking A/S. Till VD för det nya bolaget har utsetts Michael Dreves. Michael Dreves kommer närmast från Cisco Systems och Sun Microsystems och har lång erfarenhet av avancerade datalösningar från såväl konsult- som sälj- och marknadsperspektiv. - Det finns en stor efterfrågan på kvalificerade infrastrukturtjänster i Danmark idag. Med ProActs heltäckande koncept och fristående integratörsroll blir vi den naturliga partnern för framför allt kunder med behov av tyngre nätverks- och säkerhetslösningar, säger Michael Dreves. Leif Gyllenberg, VD ProAct NetWorking AB i Sverige och ansvarig för affärsutveckling av NetWorkingbolagen i Norden, avslutar: - Med denna etablering har vi nu fyllt den sista luckan för att kunna tillhandahålla samma djupa kompetens över hela Norden, vilket kommer att gynna samarbetet med såväl kunder som leverantörer. För ytterligare information kontakta: Per-Arne Lundberg, CEO, ProAct IT Group AB, Tel: +46 8 410 666 00 e-post: per-arne.lundberg@proact.se Leif Gyllenberg, VD ProAct NetWorking AB, Tel: +46 8 410 666 00 e-post: leif.gyllenberg@proact.se Michael Dreves, VD ProAct NetWorking A/S, Tel: +45 701 011 32 Mer information och bilder finns på www.proact.se. ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund, Sundsvall,Karlskrona och Zürich, med cirka 280 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract40. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT00950/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT00950/bit0002.pdf

Om oss

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 70 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen. Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Prenumerera

Dokument & länkar