PROACT hälsotestar företag

IT-integratören PROACT lanserar en ny tjänst, PROACT Direct, som innebär att en lagringsexpert från PROACT kommer på besök och hjälper till med hälsotest av företags backup- och lagringsfunktioner. Testet genomförs till ett fast pris och tar 1-2 dagar att genomföra.

- Våra erfarenheter visar att bara ungefär var tionde företag testar att återläsningen av säkerhetskopierad data fungerar som den ska idag. Andra vanliga problem är dåligt uppdaterad systemdokumentation, drifthandböcker och konfigurationsdokument som ofta bara delvis finns dokumenterad i skriven form och dessutom sällan är helt uppdaterad, säger Magnus Hultman, konsultchef på PROACT. Tanken är att tillsammans med kunden avgöra vilken typ av test som ska genomföras. PROACT Direct har redan väckt stort intresse och ett tiotal företag har lämnat beställningar. Främst har PROACT sett en stark efterfrågan på recovery-tester, dokumentationsanalys och analys av eventuella kapacitetsproblem i lagringsnätverket. - Med vårt erbjudande kan vi ge företagen en rejäl knuff framåt för att komma igång med dessa problem som kanske inte alltid får högsta prioritet. Och eftersom priset är fast behöver de inte oroa sig för att kostnaden ska skena iväg. För att säkerställa att backuperna fungerar och att relevant data backas upp kan PROACTs specialist genomföra ett recovery-test av ett nyckelsystem hos kunden. Detta blir ett skarpt test av backup-funktionerna och innebär dessutom att man går igenom rutinerna så att återläsningen ska ske så smidigt som möjligt. För att analysera flaskhalsar, kapacitetsproblem och liknande kan PROACT även utföra en hälsokontroll av utvalda system som MS Exchange e-postsystem, backupserver, lagringssystem med mera. En typisk Health Check omfattar en nulägesanalys, identifiering av möjliga förbättringsområden samt förslag på lösningar på kort och lång sikt.

Om oss

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 70 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen. Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Prenumerera

Dokument & länkar