Proact moderniserar BTG:s datalagringsmiljö

BTG har valt Proact som partner för modernisering av företagets datalagringsmiljö. Med Proacts lagringslösning ökar BTG prestanda, kapacitet och flexibilitet i lagringsmiljön, vilket innebär att de bättre kan möta verksamhetens befintliga och framtida lagringsbehov. Projektet inleddes i december 2011 och stod färdigt i början av 2012. Lösningen har implementerats av Proacts konsulter och i avtalet ingår även löpande support från Proact.

BTG är en väletablerad internationell leverantör av marknadsledande teknik inom processkontroll och bestrykningslösningar för pappers- och massa­industrin. BTG behövde modernisera sin datalagringsmiljö för att bättre kunna motsvara verksamhetens krav på säker lagring. För att möta BTG:s behov presenterade och implementerade Proact en lösning baserad på en EMC VNX-plattform.

– Vi behövde uppdatera till en mer flexibel plattform som kunde erbjuda högre prestanda och tillgänglighet i vår lagringsmiljö. I och med den lösning som Proact tog fram och implementerade täcker vi in allt detta. Vi får även en enklare administration för våra tekniker, säger Markus Kjellman, Manager IT&Systems, BTG.

I Proacts lösning ingick även FAST (Fully Automated Storage Tiering) som gör att BTG automatiskt kan prioritera responstiden för olika system beroende på hur viktiga de är för verksamheten. Detta innebär att BTG kan använda mindre och billigare diskyta för inaktiv data och mer högpresterande lager för den viktigaste informationen.

– Vi har tagit fram och levererat en framtidssäker lagringslösning till BTG som företaget kan utvecklas i och växa med. Lösningen skapar möjligheten att lagra mer data på mindre diskyta. Med Tiering-strukturen som BTG har valt kan företaget även vara säkra på att den absolut viktigaste informationen finns lättillgänglig och med mycket bra prestanda, säger Johan Calmblad, kundansvarig på Proact.

Ytterligare information:

Martin Ödman, Regionchef, Proact IT Sweden AB

Tel: +46 (0)31 760 68 11, e-post: martin.odman@proact.se

Johan Calmblad, kundansvarig, Proact IT Sweden AB

Tel: + 46 733 566 862 e-post: johan.calmblad@proact.se

Om Proact
Proact är specialist på lagring och arkivering samt att säkerställa stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar Proact system samt support- och konsulttjänster inom sitt fokusområde lagring och arkivering.

Proactkoncernen har mer än 640 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Om oss

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 70 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen. Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Prenumerera