ProAct skriver två nya ramavtal med ledande telekomoperatör

ProAct skriver två nya ramavtal med ledande telekomoperatör ProAct IT Group har tecknat två samarbetsavtal med Telia IT-Service. Det första avtalet gäller olika typer av konsulttjänster då ProAct, en ledande nordisk specialist och integratör inom infrastruktur för verksamhetskritisk information, är en av de ramavtalsleverantörer som ska hjälpa Telia med projektledning, analyser och implementation inom områdena datalagring och IT-säkerhet. För ProAct innebär avtalet att verksamhetsområdet hos Telia breddas från rena datalagringsprojekt till mer generell konsultation och projektledning inom ett bredare fält. Avtalet gäller 2001 och 2002. Det andra ramavtalet gäller i 16 månader från och med september 2001 och avser underhåll och support för en delmängd av Telia IT-Services datalagringslösningar för säkerhetskopiering, storage. Inom begreppet storage ingår bland annat säkerhetskopiering och återläggning av verksamhetskritisk information ProAct kommer också att assistera Telia IT-Services med säkerhetstjänster. Avtalet gäller fyra orter i Sverige: Göteborg, Kalmar, Sundsvall och Stockholm. - Ramavtalet med ProAct innebär att vi slipper arbeta med brandkårsutryckningar och istället kan ägna oss åt att utveckla verksamheten. ProAct har i olika former assisterat Telia IT-Service med denna typ av tjänster under flera år och erfarenheterna har varit mycket goda, säger Kjell Anderson på Telia It Service. Ett annat skäl till varför ProAct valdes är den goda geografiska täckningen, både i Sverige och i Norden. - Allt fler företag konsoliderar support inom datalagring och säkerhet eftersom miljöerna blir allt mer komplexa att implementera och administrera. Samtidigt börjar kraftfulla men komplexa lösningar såsom SAN, Storage Area Network, på allvar göra sitt intåg i företagen vilket kräver specialistkompetens, säger Robert Toninelli, ansvarig säljare på ProAct Datasystems AB, ett företag i ProAct IT Group. För mer information, besök www.proact.se eller kontakta: Per-Arne Lundberg, VD, ProAct IT Group AB, per-arne.lundberg@proact.se Telefon: 08-410 666 00 ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund, Sundsvall, Karlskrona och Zürich, med cirka 270 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract40. Telia IT-Service AB är ett helägt dotterbolag till Telia AB som erbjuder ett totalåtagande på IT-servicelösningar inom tele- och dataområdet i Norden. Huvudprodukterna är helhetsåtagande inom tele/data, arbetsplatskoncept och outsourcing. Telia IT-Service specialiserar sig på användarstöd, drift, analys, övervakning och fjärrhantering av kunders IT-lösningar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/16/20011016BIT00220/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/16/20011016BIT00220/bit0001.pdf

Om oss

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 70 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen. Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Prenumerera

Dokument & länkar