ProAct strukturerar upp säkerhetskopiering

ProAct strukturerar upp säkerhetskopiering Volvo Information Technology, som ansvarar för IT inom Volvokoncernen, har beställt en ny lösning för säkerhetskopiering och återställning av affärskritisk information. Lösningen, vars utveckling sträcker sig tre år framåt från april 2002, består av programvara från Legato och integrationstjänster från ProAct Datasystem. Programvaran från Legato ska användas för att strukturera upp säkerhetskopieringen inom hela Unix-miljön vid Volvo IT:s driftsenhet i Göteborg. Efter valet av verktyg från Legato valde Volvo IT att låta ProAct Datasystem hantera implementering och driftssättning av lösningen. - Vi har ett stort antal referensinstallationer från denna typ av lösning. Vi är glada över att ha fått förtroendet från Volvo att implementera även denna Legato-installation, säger Martin Ödman, försäljningschef på ProAct Datasystem AB. ProAct Datasystem är en fristående integratör av IT-infrastruktur. Genom ett nära samarbete med flera av branschens största aktörer kan ProAct skräddarsy en lösning som passar för varje behov, utan att behöva vara bunden till en viss leverantör. Detta medger totalt fokus på kundens krav och behov, där lösningen är det primära. ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs på 15 orter i Norden och Schweiz med cirka 300 medarbetare. De senaste fem åren har ProAct haft en genomsnittlig tillväxt överstigande 67% varav merparten är organisk tillväxt. Under 2001 omsatte företaget drygt 826 MSEK. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information vänligen kontakta: Henrik Wahl, VD, ProAct Datasystem AB, Tel: +46 8 410 666 00, E-post: henrik.wahl@proact.se För mer information om ProAct IT Group, kontakta: Per-Arne Lundberg, VD, ProAct IT Group AB, Tel: +46 8 410 666 00 E-post: itgroup@proact.se Mer information och bilder finns på www.proact.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/02/20020702BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/02/20020702BIT00140/wkr0002.pdf

Om oss

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 70 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen. Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Prenumerera

Dokument & länkar