PROACT tecknar två avtal i Göteborg avseende katastrofhantering av IT-miljöer

En växande oro för olyckshändelser som slår mot företags IT-system har gjort att IT-integratören PROACT öppnat ett så kallat disaster recovery center i Göteborg. Målgruppen är företag med ett starkt behov av att kunna fortsätta verksamheten även efter allvarliga tillbud, som bränder och översvämningar. - Vi ser ett starkt ökande intresse hos företag inom de flesta branscher. Vi har redan tecknat två avtal. Den första utrustningen håller vi på att installera och nästa lösning kommer in under januari säger Martin Ödman, regionchef på PROACT i Göteborg. Vi har också flera förfrågningar från företag att göra riskanalyser, vilket vi ser som ett naturligt första steg mot en recoverylösning. För att kunna erbjuda katatrofhantering måste man leva upp till mycket hårda krav på återställning av data och hög säkerhet. PROACT har en lång erfarenhet av att återställa data och att snabbt driftsätta nya IT-miljöer. Ett grundåtagande är att kundernas IT-miljöer är uppe endast några timmar efter en olycka. Som tillval erbjuder PROACT också ett nyckelfärdigt kontor med all nödvändig IT-infrastruktur som står färdigt att tas i bruk i händelse av en allvarlig olycka. - För många företag som vi har kontakt med skulle ett längre driftsuppehåll vara samma sak som konkurs. De vill inte ta den risken. Merkostnaden för lösningen blir inte heller så stor eftersom alla företag på ett eller annat sätt redan flyttar ut sitt säkerhetskopierade data i dag. Någon ökad oro för terrorattentat har Martin Ödman inte märkt bland de svenska företagen, men det generella riskmedvetandet har ökat markant. Hotbilden består till exempel av bränder och översvämningar. Man kan också drabbas indirekt av en brand eftersom brandkåren kan stänga av ett större område runt en brandplats. Ytterligare information Martin Ödman, regionchef, PROACT, tel: 031-760 68 11, e-post: martin.odman@proact.se. Örjan Frid, vd, PROACT, tel: 08-410 666 20, e-post: orjan.frid@proact.se. Ulf Lindholm, Bite Communications; tel: 08-58 70 58 46, e-post: ulf@bitepr.se. Om PROACT PROACT är en fristående informations- och teknikspecialist som vänder sig till företag och organisationer med snabbt växande informationsvolymer och/eller där informationen är affärskritisk. PROACT kombinerar ledande specialistkunskap inom information och teknik med erfarenhet från mer än 1 500 kunder i lösningar för IT-infrastruktur som bidrar till att göra kundernas dagliga verksamhet mer lönsam. PROACT-koncernen har ca 400 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Sverige och Schweiz. Grundat 1994 och moderbolaget PROACT IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen PACT sedan 1999.

Om oss

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 70 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen. Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Prenumerera

Dokument & länkar