Nytt indiskt avtal om kosttillskottslansering bland magspecialister

Probis partner Institut Rosell har tecknat ytterligare ett avtal om försäljning av kosttillskott i Indien baserat på Probis probiotika. Ranbaxy Pharmaceuticals lanserar kosttillskottet bland gastroenterologer och andra magspecialister under hösten. Avtalet kompletterar det avtal som tecknades med Aristo Pharmaceuticals i maj.

Indiska Ranbaxy Pharmaceuticals, med över 40 år i läkemedelsbranschen, hör till världens tio största generikabolag och har som mål att inom fem år tillhöra världens fem främsta.

“Vi är glada att kunna samarbeta med ett så väletablerat bolag som Ranbaxy Pharmaceuticals. Ranbaxy är ett av Indiens främsta bolag vad avser hälso- och läkemedelsprodukter för matsmältningsorganen. Tillsammans med Aristo Pharmaceuticals, som främst riktar sig till allmänläkare, kommer vi att ha en slagkraftig säljstyrka som bearbetar den indiska marknaden”, säger Probis vice vd Per-Ola Forsberg.

Försäljning av kosttillskott med Probis probiotika är under uppbyggnad i femton länder, inklusive världens tre folkrikaste länder Indien, Kina och USA. Flertalet av avtalen har tecknats under de senaste tolv månaderna. Sammantaget gör det fortsatt stora intresset bland kunderna att det finns goda förutsättningar att affärsområdet Kosttillskott inom en tvåårsperiod når upp till den försäljning som affärsområdet Functional Food uppvisar.

Fransk-kanadensiska Institut Rosell är en av de ledande leverantörerna av probiotiska kosttillskott i USA och Europa. Probi och Institut Rosell bearbetar marknaden parallellt för att nå den effektivaste
marknadspenetrationen av Probis bakterie Lp299v inom Kosttillskott.

Om oss

Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small-cap. Läs mer på www.probi.se.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar