Penser Access: Probi - Europa har vaknat till

Omsättningen steg till SEKm 187 (87), vilket var i linje med vårt estimat. Den organiska tillväxten uppgick till 33% Y/Y och var primärt drivet av Europa, som växte 179%. Den starka tillväxten förklaras primärt av att Ipsen började lansera Probis produkter. Drivet av något lägre kostnader överträffade EBIT vårt estimat och uppgick till SEKm 56 (35). Efter rapporten höjer vi vår EPS-estimat med 18% och 16% för 2017E respektive 2018E. Drivkrafterna bakom justeringarna är 1) synergier från Nutraceutix, 2) lansering av Probis produkter via Ipsen, 3) utökat fokus på den asiatiska marknaden samt 4) högre produktionskapacitet. Drivet av synergieffekterna från Nutraceutix tillsammans med bolagets accelererande tillväxttakt jämfört med sektorn ser vi hög potential i aktien till medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/europa-har-vaknat-till/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small-cap. Läs mer på www.probi.se.

Kontakt

Prenumerera