Penser Access: Probi - Lagerminskningarna går mot sitt slut

Som väntat drabbades Probis försäljning negativt av att bolagets största kund i USA genomför en omfattande lagerminskning. Detta minskade Probis försäljning med ca SEKm 62 under kvartalet, vilket var mer än vår förväntan. Detta var den primära anledningen till att försäljningen avvek från våra förväntningar. Vi räknade tidigare med att lagerneddragningarna ifrån USA skulle trappas ned under Q1’18, men så blev inte fallet. Detta leder till att vi drar ned vår EPS estimat för 2018e med 11,5% samt 5,5% för 2019. På P/E handlas Probi på 33,8x för 2018e samtidigt som sektorn ligger på 31,9x. Med tanke på uteblivna ordrar från den amerikanska storkunden bedömer vi att Probi i dagsläget inte bör handlas till en premie jämfört med sektorn. Vi bibehåller vår kurspotential Medel till en medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/lagerminskningarna-gar-mot-sitt-slut/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small-cap. Läs mer på www.probi.se.

Kontakt

Prenumerera