Q1 2017: Fortsatt framgångsrik tillväxt för Probi

Höjdpunkter och viktiga händelser under första kvartalet

  • En betydande ökning av nettoomsättning och resultat genom förvärvet av Nutraceutix samt organisk tillväxt
  • Lansering av det patentskyddade och kliniskt dokumenterade produktsortimentet Probi SelectTM i Nordamerika
  • Strategiska initiativ för att öka produktionskapaciteten och utforma ett nytt koncernövergripande affärssystem (ERP) har startats

Finansiell översikt

MSEK Q1
2017
Q1
2016
Helår
2016
Nettoomsättning 187,4 87,0 443,5
Nettoomsättningstillväxt, lokal valuta, % 111,1% 26,2% 103,2%
Bruttomarginal, % 51,7% 68,3% 62,8%
EBITDA 62,4 36,9 152,6
EBITDA-marginal, % 33,3% 42,5% 34,4%
Rörelseresultat (EBIT) 56,0 35,3 130,3
Periodens resultat 47,8 26,9 108,6
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 4,20 2,95 11,43
Aktiekurs per balansdagen, SEK 419,00 114,16 475,50
Börsvärde per balansdagen 4 774,1 1 040,6 5 417,9
Se not 5 för nyckeltal som inte är definierade enligt IFRS.       

Inbjudan till telefonkonferens
Datum: 4 maj 2017
Tid: 10:00
Telefon: +46 85 664 26 92
Deltagare från Probi: 
Peter Nählstedt, VD 
Dr. Jörn Andreas, CFO

Presentationen finns tillgänglig på www.probi.se och www.financialhearings.com

Kontakt
Peter Nählstedt, VD: 
Telefon: 046-286 89 23, E-post: peter.nahlstedt@probi.com
Dr. Jörn Andreas, CFO: 
Telefon: 046 -286 89 41, E-post: jorn.andreas@probi.com

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2017 kl. 08.00 CET.

Om Probi
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag. Probis vision är att bidra till ett hälsosammare liv genom att erbjuda effektiv och väldokumenterad probiotika med bevisade hälsofördelar baserat på vetenskaplig forskning. Probi, som grundades av forskare i Sverige 1991, är ett multinationellt företag med fyra verksamhetscenter, distribution på över 40 marknader och med 400 patent världen över. Under 2016 omsatte Probi 444 MSEK. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. Probi har cirka 5 000 aktieägare.
probi.com

Taggar:

Om oss

Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small-cap. Läs mer på www.probi.se.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar