Svenska företag ska se med japanska ögon

Biljätten Toyotas framgångsrecept, Lean produktion, ska nu spridas till svensk tillverkningsindustri. Tio företag från hela landet har valts ut som pilotföretag i satsningen Produktionslyftet för att lära sig se med japanska ögon – och därmed också producera bättre och effektivare.

Tanken är att företagen tillsammans med Produktionslyftets coacher och med egen kompetens utvecklar och effektiviserar produktionen. Förutsättningen är att hela företaget – styrelsen, företagsledningen och samtliga anställda ¬– aktivt engagerar sig i utbildningarna och förändringsarbetet.

– Det handlar om ett nytt sätt att tänka. Det är väsentligt att ledningen engagerar sig och har förståelse för förändringsarbetet så att det blir ett bestående resultat, säger Birgitta Öjmertz, programdirektör för Produktionslyftet.

Arbetet med pilotföretagen sträcker sig över minst ett år. Totalt beräknar Produktionslyftet lägga ned cirka 500 arbetstimmar i varje företag för att lyfta företagets förändringsarbete.

Tio medelstora tillverkande företag har valts ut i pilotomgången. Under 2008 väljs ytterligare 25 företag ut, 2009 ytterligare 30.

De tio pilotföretagen är AB Furhoffs Rostfria, Skövde, Autotube AB, Varberg, Danielson Sverige AB, Visby, HP Tronic AB, Ljungby, HT Svarv i Kalix AB, Kalix, Johpomek AB, Osby, Kockums Maskin AB, Kallinge, PlymoVent AB, Lycksele, Rapid Granulator AB, Bredaryd och Scana Steel Booforge AB, Karlskoga.

Swerea/IVF Industriforskning och utveckling AB samt Chalmers tekniska högskola är huvudmän i satsningen. Avsikten är att utveckla ett nationellt centrum – liknande brittiska Industry Forum – för att effektivisera tillverkningsföretagens produktion tillsammans med andra högskolor, institut, näringsliv och regionala aktörer.

– Satsningen sker inledningsvis under tre år men målsättningen är att skapa en långsiktig verksamhet. Vår vision är att minst 300 företag har utvecklat sitt arbetssätt och stärkt sin konkurrensförmåga på en global marknad med hjälp av Produktionslyftet fram till 2015, och att ytterligare tusen företag påbörjat sin förändring, säger Birgitta Öjmertz.

KK-stiftelsen, Nutek, VINNOVA, IF Metall och Teknikföretagen står bakom Produktionslyftet där de medelstora tillverkningsföretagen är i fokus. Finansiärerna satsar 65 miljoner kronor och med tillverkningsföretagens egna insatser beräknas satsningen omfatta totalt en kvarts miljard kronor.

För ytterligare upplysningar:
Birgitta Öjmertz, programdirektör för Produktionslyftet, 0707-80 61 52
Olle Vogel, KK-stiftelsen, 0733-47 81 52
Lennart Sandberg, Nutek, 070-584 94 64
Magnus Wiktorsson, VINNOVA, 070-206 54 22

Prenumerera