Proffice Care får statligt stöd för att driva vårdutbildningar

Personalbrist inom vården Proffice Care får statligt stöd för att driva vårdutbildningar Proffice Care AB har beviljats statliga medel för att driva två nya yrkesutbildningar inom omvårdnad. Det är SWIT och KY (Kvalificerad Yrkesutbildning) som vill prova nya grepp för postgymnasiala utbildningar där näringslivet involveras. - För vår del är utbildningarna en långsiktig satsning på kompetensutveckling och höjd kvalité inom vården, säger Anita Skog Erixon, vd för Proffice Care. Bakgrunden till utbildningarna är den stora bristen på utbildad personal inom vårdsektorn. Proffice Care är utbildningsansvarig och arrangör av utbildningarna, som hålls i lokaler i Solna. "Entreprenörskap inom omvårdnad" är en två-årig utbildning som har utformats i samarbete mellan Proffice Care och Handelshögskolan i Umeå. Den börjar i höst och leder fram till kvalificerad yrkesexamen. Kvalificerad yrkesutbildning är en statlig försöksverksamhet med eftergymnasial yrkes- utbildning. En tredjedel av utbildningen ska vara praktik på en arbetsplats vilket innebär ett nära samarbete mellan arbetsliv och utbildningsanordnare. KY-utbildningar är studiemedelsberättigade. "Medicinsk sekreterare med IT-inriktning" anordnas av Proffice Care i samarbete med SWIT. SWIT är ett nationellt utbildningsprogram för behovsrelaterad och kvalificerad yrkesutbildning. Bakom SWIT står Industriförbundet och IT-Företagen och kurserna söks via Arbetsförmedlingen. Kursen omfattar 24 veckor med start i juni. - Den som vill vara attraktiv på arbetsmarknaden måste idag ha en bred kompetens. Det handlar om flexibilitet, sociala färdigheter och förmåga att kunna se både helheter och processer, vilket vi tar hänsyn till i kursprogrammen, säger Anita Skog Erixon. För mer information kontakta Anita Skog Erixon, vd Proffice Care, tel: 0708-20 62 81 eller 08-545 03 200, eller Sophie Kjellström, Proffice Care, tel: 08-545 03 200, eller Hans Uhrus, informationschef Proffice, telefon 08-787 18 00 eller 0708-87 10 01. Besök gärna Proffice Cares hemsida; www.profficecare.se. Proffice Care AB är marknadsledande för bemanning inom vården. Företaget har 550 anställda med rikstäckande verksamhet och kontor i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Helsingborg. Proffice Care AB ingår i Proffice AB som är ett av Nordens ledande bemanningsföretag. En betydande delägare i Proffice Care AB är Bure Vård & Omsorg AB. Proffice AB är etablerat på ett trettiotal orter och har 3 800 anställda. Omsättningen 1998 var MSEK 857. Företaget planerar börsintroduktion under 1999. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/12/19990512BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/12/19990512BIT00160/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar