Proffice växer inom karriärutveckling och outplacement - förvärvar Antenn Samarbetspartners

Proffice växer inom karriärutveckling och outplacement - förvärvar Antenn Samarbetspartners Antenn Samarbetspartner som är Sveriges största Human Resource konsultföretag inom karriärutveckling och outplacement blir ett helägt dotterbolag till Proffice. Antenn omsatte omkring MSEK 30 föregående år och har haft en genomsnittlig vinstmarginal om 10 procent de senaste åren. Genom Antenn renodlar Proffice sin karriär- och utvecklingsverksamhet. Proffice nuvarande verksamhet inom karriär och utveckling kommer att integreras i det nya bolaget. Verksamheterna har kompletterande kunder och tjänster och utgör tillsammans Nordens största karriärutvecklings- och outplacementföretag med nästan ett femtiotal kontor. De nuvarande ägarna till Antenn kommer att fortsätta att aktivt arbeta i bolaget. För mer information kontakta Hans Uhrus, Informationschef Proffice, tel: 08-787 17 00 eller 073 966 3000. Matthias Kjellberg, VD Antenn Samarbetspartner, tel: 070 522 2242. Se även vår hemsida www.proffice.se Proffice är Nordens snabbast växande företag enligt Growth Plus. Vi är verksamma med uthyrning, rekrytering, entreprenadlösningar samt karriär- och utvecklingsprogram. Proffice har över 5 000 anställda och finns på nästan 50 orter i Danmark, Finland, Norge och Sverige. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/04/20000104BIT00090/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/01/04/20000104BIT00090/bit0002.doc

Dokument & länkar