Tillägg till kallelse - Val av styrelse

Bolagstämma Proffice AB Tillägg till kallelse - Val av styrelse Enligt tidigare utsänd kallelse föreslår "Aktieägare som representerar 62,2 procent av det totala röstetalet i Bolaget har anmält att de föreslår (i) att styrelsen skall bestå av sex av bolagsstämman valda styrelseledamöter utan suppleanter, (ii) att styrelsearvodet fastställs till 600 000 kronor att fördelas mellan de av bolagsstämman valda styrelseledamöterna efter styrelsens bestämmande samt (iii) omval av Urban Jansson, Christer Hägglund, Roland Nilsson, Christer Sandahl och Lars F. Windfeldt samt nyval av Alf Johansson." Som tillägg till tidigare förslag har aktieägare representerande 62,2% av röstetalet till ny styrelseledamot föreslagit Gunilla Wikman, Koncerninformationschef på SEB. Samtidigt föreslås en höjning av styrelsearvoden till 700 000 kronor att fördelas mellan de av bolagsstämman valda styrelseledamöterna efter styrelsens bestämmande. För mer information kontakta Hans Uhrus, Informationschef Proffice, tel: 08-787 17 00 eller 073 966 3000. Se även vår hemsida www.proffice.se Proffice är Nordens snabbast växande företag enligt Growth Plus. Vi är verksamma med uthyrning, rekrytering, entreprenadlösningar samt karriär- och utvecklingsprogram. Proffice har över 6 000 anställda och finns på nästan 50 orter i Danmark, Finland, Norge och Sverige. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/22/20000322BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/22/20000322BIT00190/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar