Thomas Sipos utses till VD för Profi Fastigheter

Thomas Sipos har utsetts till ny VD för Profi Fastigheter från den 1 februari. Grundare och nuvarande VD Staffan Olsson fortsätter som ordförande i Profi-koncernen. 

- Jag ser fram emot att leda Profi in i nästa fas och fortsätta utvecklingen av bolaget tillsammans med vår duktiga personal. Med vår affärsidé inom aktiv förvaltning och utveckling är vi väl positionerade att även fortsättningsvis generera hög avkastning till våra investerare. Profi har en mycket stark organisation, ett attraktivt fastighetsbestånd och tillgängligt kapital för framtida affärsmöjligheter, säger Thomas Sipos.

 - Efter att ha varit VD sedan vi bildade bolaget 2004, är det nu dags att lämna över VD-posten. Det är med stor tillförsikt jag lämnar över till Thomas som sedan 2009 varit partner och vice VD. Thomas har under sina sex år hos oss konsistent levererat toppresultat. Han har en unik förståelse för vår affär och vår organisation. När vi nu internt har hög kompetens inom alla våra värdeskapande kärnområden, är det ett bra tillfälle för Profi att gå in i nästa fas. Min nya roll innebär att jag kommer att fokusera på aktivt styrelsearbete, min roll som nyckelperson i våra fonder, Profis investeringskommitté och våra investerare, säger Staffan Olsson.

För mer information, kontakta: 

Thomas Sipos
thomas.sipos@profi.se
46 (0)709 806 606

Staffan Olsson
staffan.olsson@profi.se
46 (0)706 400 700

Om Profi Fastigheter: 
Profi Fastigheter är ett oberoende fastighetsbolag med fokus på Storstockholm. Fastighetsbeståndet omfattar cirka 400 000 kvm kommersiella lokaler. Profi Fastigheter har drygt 30 engagerade medarbetare med bred kompetens. Bolaget är en aktiv ägare som förvaltar, förädlar och utvecklar fastigheter i egen regi. Profi Fastigheter bygger långsiktiga relationer med hyresgäster, investerare och samhället i stort.
Bolaget är en s.k. AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn.
Läs mer på www.profi.se

Taggar:

Prenumerera

Multimedia

Multimedia