Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari – juni 2010

 

Fortsatt positiv resultatutveckling

 Andra kvartalet

 * Omsättning 244,4 Mkr (192,9), upp 27 procent jämfört med föregående år.

 * Rörelseresultat 10,6 Mkr (-4,2).

 * Kassaflöde från den löpande verksamheten 2,3 Mkr (23,7).

 * Resultat per aktie 1,29 kr (-0,99).

  

Första halvåret

 * Omsättning 467,4 Mkr (398,2), upp 17 procent jämfört med föregående år.

 * Rörelseresultat 17,9 Mkr (-14,6 vilket belastats med engångskostnader om 3,5 Mkr).

 * Nettoresultat 10,5 Mkr (-13,5).

 * Kassaflöde från den löpande verksamheten -10,3 Mkr (-0,9).

 * Resultat per aktie 2,13 kr (-2,74).

  

ProfilGruppens VD och Koncernchef, Nils Arthur kommenterar:

 ”Efterfrågan har även under årets andra kvartal överträffat våra förväntningar. Vi kan konstatera att den ökade leveransvolymen, i kombination med tidigare genomförda rationaliseringar, har lett till fortsatt positiv resultatutveckling.”

_____________________________________________________

Kontaktpersoner för information:

Nils Arthur, VD och Koncernchef, mobil 070-349 57 90
e-post: nils.arthur@profilgruppen.se 

Peter Schön, Finanschef, mobil 070-339 89 99
e-post: peter.schon@profilgruppen.se 
_____________________________________________________

Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar, noteringsavtal och föreskrifter. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 21 juli 2010 kl 13.30.

För resultat, finansiell ställning, kassaflöde, nyckeltal och övriga fakta om koncernen, se sidan 6-14. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se

Taggar:

Om oss

ProfilGruppen AB i småländska Åseda utvecklar och tillverkar kundanpassade profiler och komponenter i aluminium.

Prenumerera

Dokument & länkar