Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari – mars 2011

Organisationsförstärkning under första kvartalet

* Intäkter 225,1 Mkr (223,0), upp 1 procent jämfört med föregående år

* Rörelseresultat 3,3 Mkr (7,3) efter engångskostnader om 2,1 Mkr (0,0) relaterade till nyrekryteringar

* Nettoresultat 1,2 Mkr (4,2)

* Kassaflöde från den löpande verksamheten 4,2 Mkr (-12,6)

* Resultat per aktie 0,24 kr (0,84)ProfilGruppens VD och Koncernchef, Claes Seldeby kommenterar:

 ”Under första kvartalet genomfördes nyrekryteringar och organisationsförändringar som syftar till att stärka ProfilGruppen för framtiden.”

____________________________________________ 

Kontaktpersoner för information:

Claes Seldeby, VD och Koncernchef, mobil 073-230 05 70
e-post: claes.seldeby@profilgruppen.se

Peter Schön, Finanschef, mobil 070-339 89 99
e-post: peter.schon@profilgruppen.se

____________________________________________ 

Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar, noteringsavtal och föreskrifter. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 26 april 2011 kl 14.00.

För resultat, finansiell ställning, kassaflöde, nyckeltal och övriga fakta om koncernen, se sidan 5-13.
Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se

Taggar:

Om oss

ProfilGruppen AB i småländska Åseda utvecklar och tillverkar kundanpassade profiler och komponenter i aluminium.

Prenumerera

Dokument & länkar