Skadeståndsersättning kommer av försiktighetsskäl inte att redovisas i 2010 års bokslut

ProfilGruppen har tillerkänts ett skadestånd om 8,0 Mkr genom skiljedom i december 2010. I pressmeddelande den 29 december aviserades att skadeståndet jämte ränta skulle komma att påverka resultatet under 2010. Motparten har i februari klandrat skiljedomen. Med hänsyn till den tid som kan åtgå innan frågan om klander är slutligt avgjord, har bolaget, av försiktighetsskäl, valt att avvakta med att redovisa skadeståndet som intäkt, till den tidpunkt då frågan är rättskraftigt avgjord.

 

 

 

_____________________________________________________

Kontaktperson för information:

Peter Schön, CFO, mobil 070-339 89 99
e-post:
peter.schon@profilgruppen.se 
_____________________________________________________

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium.

Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar, noteringsavtal och föreskrifter. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 14 februari 2011 kl 08.30.

Taggar:

Om oss

ProfilGruppen AB i småländska Åseda utvecklar och tillverkar kundanpassade profiler och komponenter i aluminium.

Prenumerera

Dokument & länkar