Catena Media - ProHearings video och kvartalsrapport

Catena Medias VD Henrik Persson Ekdahl gästade ProHearings 180427 och gav en investerarpresentation.

Catena Media förser företag med högkvalitativ kundanskaffning online, s.k. lead generation. Genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv har Catena Media sedan starten 2012 etablerat en ledande marknadsposition med ca 300 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige och Malta (HK). Den totala omsättningen 2017 uppgick till 67,6 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. 

Länkar:
ProHearings Video:
https://youtu.be/rbzi5i_-zay
Catena Media delårsrapport jan-mar 2018:
https://www.catenamedia.com/investors/reports/quarterly/ 

Catena Media:
VD: (tf) Henrik Persson Ekdahl
Ordförande: Kathryn Moore Baker
Hemsida www.catenamedia.com
Börsvärde c:a 6,4 miljarder SEK

ProHearings:
www.prohearings.com
www.youtube.com/c/prohearingslive

Prenumerera

Dokument & länkar