Kancera - ProHearings video och emissionsinformation

Kanceras VD Thomas Olin gästade ProHearings 180427 och gav en investerarpresentation.

Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Kancera genomför den 4-22 maj en nyemission på 60+15 msek enligt detaljer nedan, främst för att finansiera en fas II studie för deras cancerbehandlingskandidat KAND567.

Länkar:
ProHearings Video:
https://youtu.be/04d3lzritby
Kancera emission 2018:
http://kancera.com/sv/investerare/rapporter-emissioner/nyemission-maj-2018-2/ 

Kancera:
VD: Thomas Olin
Hemsida
www.kancera.se
Börsvärde c:a 225 msek

ProHearings:
www.prohearings.com
www.youtube.com/c/prohearingslive

Prenumerera

Dokument & länkar