PROJEKTPLATSEN AVSER ATT ANSÖKA OM BÖRSNOTERING

Projectplace International AB, som driver webbtjänsten Projektplatsen, har för avsikt att ansöka om börsnotering vid Stockholmsbörsens Nordiska lista.

I syfte att underlätta Projectplace Internationals fortsatta utveckling och expansion i Europa har styrelsen och dess aktieägare beslutat om att inleda processen mot en eventuell börsnotering. Beslutet fattades vid ett styrelsemöte den 23 augusti 2007.

- Den positiva marknadsutvecklingen och företagets snabba tillväxt ligger till grund för styrelsens beslut och en börsnotering är en naturlig utveckling för bolaget, säger Robert Ahldin, styrelseordförande för Projectplace International.

Intresset för program som tjänst, SaaS (Software as a Service), ökar kraftigt. Populära konsumenttjänster på internet har gjort företeelsen känd för en stor grupp användare vilket driver på marknadsutvecklingen och företagens intresse att använda webbtjänster istället för interna IT-system.

- Vi ser en tydlig trend där fler upptäcker fördelarna med en abonnemangsbaserad webbtjänst framför interna IT-installationer. Att projektet som arbetsform ökar och därmed efterfrågan på en webbtjänst som effektiviserar och underlättar projektgenomförandet gynnar oss naturligtvis också, säger Pelle Hjortblad, VD för Projectplace International.

Vid Projectplace Internationals extra bolagsstämma den 15 augusti valdes två nya styrelseledamöter in i styrelsen: Marie-Louise Kjellström och Jacqueline Winberg.

Marie-Louise Kjellström (född 1960) är vice VD för SAS Sverige och bland annat styrelseledamot i Bomarknadsbolaget AB, Double Measure, Eniro Sverige Försäljning, Svar om Stockholm/Svar om Sverige och Hemnet Service AB samt tidigare styrelseledamot i Paynova.

Jacqueline Winberg (född 1959) är partner på Linander & Winberg Executive Search och styrelseledamot i Avanza.

Finansiell rådgivare till bolaget är Erik Penser Fondkommission.

Om oss

Projectplace International AB utvecklar och levererar Europas ledande webbaserade projektverktyg i sju språkversioner. Projektverktyget förenklar och effektiviserar det dagliga projektarbetet för tusentals användare i över 20 000 projekt världen över.

Dokument & länkar