Projectplace nya ägare förstärker satsningen på Europa

Tidigare delägaren Investor Growth Capital köper tillsammans med två nya ägare, Via Venture Partners och InnovationsKapital 90 % av Projectplace International AB.

Projectplace International AB har förvärvats av tre riskkapitalbolag som sedan tidigare känner till bolaget väl. Investor Growth Capital äger sedan år 2000 15,4% av bolaget och Anders Grånäs, Via Venture Partners, har verkat i styrelsen under åren 2000-2002. Ägarförändringen är ett steg i bolagets utveckling och stärker bolagets möjligheter för framtiden. - Vi är sedan många år väletablerade i Sverige och Norge och just nu växer vi mycket snabbt i Tyskland och i Benelux. Tillsammans med de nya ägarna ska vi fortsätta att stärka vår position på de redan befintliga marknaderna och sedan etablera oss på nya marknader i Europa, säger Projectplace Vd Pelle Hjortblad. Projectplace International har haft en genomsnittlig tillväxttakt på 30 % de senaste tre åren. Omsättningen uppgick år 2008 till 129 miljoner. De nya ägarna ger bolaget större möjlighet till fortsatt snabb expansion och strategiska förvärv. - Vi har haft ögonen på Projectplace International ett bra tag säger Anders Grånäs, Via Venture Partners. När vi fick möjlighet till den här spännande affären var det inget svårt beslut för oss. Processen har gått snabbt och alla parter är överens. - Projectplace International är ett innovativt, välskött bolag med stora utvecklingsmöjligheter, säger Anders Ösund, Investor Growth Capital. Som delägare har vi följt bolaget under många år och med en tydligare och mer fokuserad Europastrategi ska företaget nu öka sin tillväxttakt ytterligare de närmsta åren. Investor Growth Capital, Via Venture Partners och InnovationsKapital kommer att äga 30 % var av bolaget. De resterande 10 % kommer ett antal nyckelpersoner inom företaget att erbjudas att köpa. - Vi ser mycket positivt på att bolagets ledning och nyckelpersoner vill köpa in sig i bolaget och på så vis aktivt ta del i bolagets fortsatta utveckling. Projectplace har en stor framtida potential som uppenbarligen såväl personalen som vi tror starkt på, säger Magnus Berglind, InnovationsKapital. Kontaktpersoner: Projectplace International, Pelle Hjortblad, Vd, tel: +46 701810110 Investor Growth Capital, Anders Ösund, tel: +46 73 5241824 Via Venture Partners, Anders Grånäs, tel: +46 734441001 InnovationsKapital, Magnus Berglind, tel: +19175820396

Taggar:

Om oss

Projectplace International AB utvecklar och levererar Europas ledande webbaserade projektverktyg i sju språkversioner. Projektverktyget förenklar och effektiviserar det dagliga projektarbetet för tusentals användare i över 20 000 projekt världen över.

Prenumerera

Dokument & länkar