Vi höjer plattformen i Båstad

Nu byggs plattformen i Båstad om och samtidigt höjs den så att det blir lättare att stiga av och på tåget. Informationsutrustningen och tillgängligheten på stationen görs också bättre.

Arbetet i Båstad pågår till mitten av juli. Detta ska göras: • Befintlig låg plattform rivs och ersätts med en ny 15 cm högre plattform • Nya taktila gångstråk för synskadade • Nya monitorer för trafikinformation Trafiken kommer inte att påverkas, däremot kan det bli lite stökigt på plattformarna. Ombyggnaderna är ett led i projekt 50-11. Fakta om projekt 50-11 Projektet att bygga om plattformarna på 50 stationer till 2011 är ett samarbete mellan Banverket, Skånetrafiken och Region Skåne. Eftersom det inte får plats fler tåg på spåren innan järnvägen byggts ut ytterligare, är en lösning att tills vidare förlänga plattformarna så att längre tåg med fler sittplatser kan stanna. Samtidigt monteras ny utrustning på plattformarna och tillgängligheten för resenärerna förbättras. Totalt lägger Banverket 200 miljoner kronor och Skånetrafiken 100 miljoner kronor på ombyggnaderna. Några kommuner hänger på projektet och bygger bland annat rampanslutningar, pendlar- och cykelparkeringar. Plattformarna på 13 stationer är redan ombyggda. Ombyggnad pågår i Gunnesbo, Kävlinge, Glumslöv och Rydebäck. Kontakta: Banverket Pernilla Merkenius projektledare 0703-12 27 74 Presstjänst 0774-410 910 Skånetrafiken Bo-Christer Jönsson projektledare 0707-70 82 60 Ulrika Mebius Presschef 0451-28 85 03 Se även: www.banverket.se/50-11 www.skanetrafiken.se

Prenumerera

Dokument & länkar