Första handelsdag i Projektengagemangs B-aktier

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada eller USA, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig.

För fullständigt pressmeddelande följ länken: https://pe.se/ir/borsnotering

Denna information lämnades för offentliggörande klockan 08:00 CET den 19 juni 2018.

Om Projektengagemang
På PE jobbar cirka tusen arkitekter, ingenjörer, projektledare och specialister. Tillsammans skapar vi värde för våra kunder – och för samhället i stort. Vi finns på över 35 orter och levererar lösningar som fungerar här och nu och för kommande generationer. Vi skapar för livet. Läs mer på www.pe.se. 

För ytterligare information besök bolagets hemsida www.pe.se eller kontakta:
Krister Lindgren, IR-chef
Tel: +46 72 715 06 50
E-post: krister.lindgren@pe.se

Arvid Linder, PR- & pressansvarig
Tel: +46 70 779 58 98
E-post: arvid.linder@pe.se

Prenumerera

Dokument & länkar