Effektiva arbetsmetoder sprids via webbtjänst

Effektiva arbetsmetoder sprids via webbtjänst Projektplatsen lanserar nu ytterligare ett koncept för att effektivisera och förenkla professionellt projektarbete. Med lösningen kan man på ett helt nytt sätt skapa mallar för olika typer av projekt och enkelt sprida dessa till kollegor, kunder och partners. Detta innebär att det kommer att gå snabbare än någonsin att etablera en välfungerande arbetsmetodik i en organisation, och i förlängningen inom en hel bransch. Vägen till ett lyckat projekt handlar först och främst om effektiv kommunikation, att parterna talar samma språk och att de har samma bild av läget. Detta kräver i sin tur en gemensam projektmodell med gemensamma definitioner på begrepp, arbetssätt och dokumentstrukturer. Men ett vanligt problem för företag som arbetar i en modern projektdriven miljö, är att det går åt för mycket tid och energi till att etablera en gemensam projektmodell som alla arbetar efter. Särskilt eftersom allt fler projekt involverar personer från mer än ett företag. Vår lösning på problemet är ett nytt, innovativt sätt att utveckla och sprida projektmallar med hjälp av vår webbtjänst, säger Mattias Hällström, VD och en av grundarna av Projektplatsen. Mallarna, som kan omfatta allt från dokumentmallar och dokumentstrukturer till mallar för planering och uppföljning, kan skapas av vem som helst som har ett användarkonto i Projektplatsen.se. Projektmallarna kan sedan spridas genom att en vanlig webblänk (URL) publiceras på ett intranet/extranet eller t o m en publik webbplats. Den som klickar på länken får sedan automatiskt rätt att använda den aktuella mallen, när han eller hon skapar ett projekt i systemet. Vi är först med att erbjuda denna typ av tjänst och hoppas att den ska underlätta för både enskilda projektledare och projektdeltagare, men inte minst för företag och organisationer som vill effektivisera sin projektsamordning eller sprida sin egen projektmetodik, sammanfattar Mattias Hällström och avslutar: Vi jobbar redan med att förbättra verktyget och tack vare att Projektplatsen.se är en webbtjänst så kommer nya funktioner att automatiskt bli tillgängliga i våra användares befintliga projektmallar och i de projekt som baseras på dessa mallar. Mer om projektmallar finns på: www.projektplatsen.se/press För ytterligare information kontakta: Mattias Hällström, VD Projectplace International AB, 08-545 251 53, 0708-174998, mattias.hallstrom@projektplatsen.se Projektplatsen (Projectplace International AB) Företagets affärsidé är att utveckla och tillhandahålla en webbtjänst för professionellt projektarbete. Tjänsten Projektplatsen.se riktar sig till de som arbetar i projekt tillsammans med kollegor, kunder och partners. En projektplats är en skyddad plats på Internet med funktioner för projekt- och dokumenthantering med gruppkommunikation samlade på ett ställe. En projektplats är alltid tillgänglig för projektets medlemmar via Internet och en vanlig webbläsare. Den svenskutvecklade tjänsten är marknadsledande i Europa med 80 000 användare. Den finns i flera språkversioner och har lokal representation i Norge, Holland, Storbritannien och Tyskland. www.projektplatsen.se/press ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/07/20011206BIT00720/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/07/20011206BIT00720/bit0002.pdf

Dokument & länkar