Projektplatsen och Hi3G sluter avtal

Projektplatsen och Hi3G sluter avtal Hi3G Access AB har valt att teckna avtal med Projektplatsen för att knyta samman sina projektdeltagare under uppbyggnaden av 3G-nätet i Sverige. För att möjliggöra uppbyggnaden av UMTS-nätet har Hi3G anlitat ett flertal företag som ska kopplas ihop i ett nära samarbete. Detta ställer höga krav på effektiv kommunikation. Vi eftersträvar innovativa lösningar och har därför valt att sluta avtal med Projectplace International AB om användning av webbtjänsten Projektplatsen.se. Genom att ansluta alla projektmedlemmar till vår projektplats kommer de alltid ha tillgång till aktuella planer och dokument, oavsett var de befinner sig. Därmed kan utbyggnaden genomföras på ett mer effektivt sätt och det blir lättare att hålla den fastställda tidplanen, säger Niclas Lilja, Informationschef hos Hi3G. För ytterligare information, kontakta: Niclas Lilja ,informationschef på Hi3G Access AB, 08-5056 7000, niclas.lilja@hi3gaccess.se Niclas Hällöv, försäljningschef på Projectplace International AB, 08-545 251 50, niclas.hallov@projektplatsen.se Projektplatsen (Projectplace International AB) Företagets affärsidé är att utveckla och tillhandahålla en webbtjänst för professionellt projektarbete. Tjänsten Projektplatsen.se riktar sig till de som arbetar i projekt tillsammans med kollegor, kunder och partners. En projektplats är en skyddad plats på Internet med funktioner för projekt- och dokumenthantering med gruppkommunikation samlade på ett ställe. En projektplats är alltid tillgänglig för projektets medlemmar via Internet och en vanlig webbläsare. Den svenskutvecklade tjänsten är marknadsledande i Europa och finns i flera språkversioner och har lokal representation i Norge, Holland, Storbritannien och Tyskland. www.projektplatsen.se/press Hi3G Access AB Hi3G är innehavare av UMTS-licens i Sverige och har som målsättning att bli Sveriges ledande mobila multimediaoperatör. Med attraktiva och innovativa tjänster och ett högkvalitativt nätverk expanderar Hi3G snabbt. Företaget ägs av Hutchison Whampoa (60%) och Investor AB (40%). Genom Hutchison Whampoa-gruppen samarbetar bolaget med innehavare av 3G licenser i Australien, Italien, Storbritannien och Österrike. Hi3G:s tjänster kommer att täcka hela Sveriges befolkning i slutet av 2003. www.hi3gaccess.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/08/20011008BIT00250/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/08/20011008BIT00250/bit0002.pdf

Dokument & länkar