Bokslutskommuniké 2017

  • Nettoomsättningen för januari-december 2017 uppgick till 4 618  KSEK (f å 2 876 KSEK)

  • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 514 KSEK (f å -2 163 KSEK)

  • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -774 KSEK (f å -3 552 KSEK)

  • Resultat per aktie -0,01 SEK (f å -0,06 SEK)

  • Eget kapital per aktie 0,13 SEK (f å 0,14 SEK)

  • Kassaflöde från den löpande verksamheten -585 KSEK (f å -1 090 KSEK)

 Läs mer i bifogad pdf

Verksamheten PromikBook AB (publ) utvecklar internettjänsten www.promikbook.com. PromikBook är en molnbaserad internettjänst som effektiviserar fakturering, redovisning, prognoser och dokumenthantering för små och medelstora bolag. Det är också i plattformen www.promikbook.com som efterföljaren till Promik Analys har presenterats.

Prenumerera

Dokument & länkar