Delårsrapport jan-mars 2018 vinst och högre omsättning

  • Omsättningen för januari-mars 2018 uppgick till 2 403 KSEK (f å 1 681 KSEK)

  • Nettoomsättningen för januari-mars 2018 uppgick till 1 994 KSEK (f å 1 335 KSEK)

  • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 664 KSEK (f å 403 KSEK)

  • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 342 KSEK (f å 81 KSEK)

  • Nettoresultatet uppgick till 333 KSEK (få 28 KSEK)

  • Resultat per aktie 0,01 SEK (f å 0,00 SEK)

  • Eget kapital per aktie 0,14 SEK (f å 0,14 SEK)

Verksamheten
PromikBook AB (publ) utvecklar internettjänsten www.promikbook.com. PromikBook är en molnbaserad internettjänst som effektiviserar fakturering, redovisning, prognoser och dokumenthantering för små och medelstora bolag. Det är också i plattformen www.promikbook.com som efterföljaren till Promik Analys har presenterats.

Se den kompletta delårsrapporten i medföljande pdf. 

Prenumerera

Dokument & länkar