Delårsrapport januari-september 2015

 • Nettoomsättningen för januari-september 2015 uppgick till 1 545 KSEK (f å 1 823 KSEK)
 • Nettoomsättningen för juli-september 2015 uppgick till 229 KSEK (f å 696 KSEK)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -1 667 KSEK (f å 424 KSEK)
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -2 633 KSEK (f å -549 KSEK)
 • Nettoresultatet uppgick till -2 666 KSEK (f å -584 KSEK)
 • Resultat per aktie -0,06 SEK (f å 0,00 SEK)
 • Eget kapital per aktie 0,29 SEK (f å 0,27 SEK)

Verksamheten 
PromikBook AB (publ) utvecklar internettjänsten www.promikbook.com. PromikBook är en molnbaserad internettjänst som effektiviserar fakturering, redovisning, prognoser och dokumenthantering för små och medelstora bolag. Det är också i plattformen www.promikbook.com som efterföljaren till Promik Analys har presenterats.

Väsentliga händelser januari – september 2015

 • Lanserat PromikBook byrå
 • Enklare CRM och lagerfunktionalitet
 • Vi nådde 23 300 registrerade användare per 20150930
 • Anställning av vice VD
 • Ett helt nytt utseende på PromikBook lanserades
 • Automatiska påminnelse- och inkassofunktioner
 • Utvecklat blanketteknologi med lansering av blankett NE
 • Tecknar avtal med CrewCom gällande försäljning
 • Frans Blom invald till PromikBook AB:s styrelse
 • Avtal med PA-Utveckling AB gällande lönemodul
 • Avtal med Bokbörsen gällande fakturaservice och fakturaköp
 • Samarbete med J2Media angående försäljning av reklam i gratisversionen
 • Företrädesemission i PromikBook AB övertecknad
 • PromikAnalys AB tecknar avtal med Regnskap Norge AS gällande analysfunktionalitet
 • PromikBook AB tecknar avtal med Bp Bolagspartner gällande lagerbolag

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar