Delårsrapport PromikBook januari-september 2017

Delårsrapport PromikBook januari-september 2017


●      Nettoomsättningen för januari-september 2017 uppgick till 3 523 KSEK (f å 2 184 KSEK) 

●      Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 839 KSEK (f å -47 KSEK) 
●      Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -127 KSEK (f å -1 013 KSEK) 
●      Resultat per aktie 0,00 SEK (f å 0,00 SEK) 
●      Eget kapital per aktie 0,14 SEK (f å 0,14 SEK) 
●      Kassaflöde från den löpande verksamheten 683 KSEK (f å -132 KSEK)


Väsentliga händelser januari - september 2017

●      Omsättningsökning 
●      Samarbete med Bit-Net 
●      Förändring av paketens innehåll 
●      Dotterbolaget PromikFinans utvecklas med fler tjänster  
●      Utvecklar ytterligare deklarationsblanketter 
●      Windowsapplikation för hantering av verifikationer mm 
●      Omfattande moms- och reskontraanalys i plattformen 
●      Inloggningsfunktion via bankid  
●      Utvecklat faktureringsfunktionen med underbilagor, förbättrad utlandsfakturering mm
●      Förbättrat och effektiviserat hantering av verifikationer i plattformen
●      Förbättrat rapportfunktionen med bland annat modernare grafiska presentationer 
●      Samarbete med Sveriges Begravningsbyråers Förbund SBF
●      Flyttat verksamheten PromikBook till dotterbolaget PromikBook Systems AB
●      Samarbete inleds med Götmars och Gustavssons
●      Samarbete inleds med ST1
●      Beslut om ökad satsning på försäljningsavdelning och PromikFinans, finansering genom konvertibelt skuldebrev
●      Automatisk tolkning av fakturor och dokument

För ytterligare information kontakta:

Hans Orre, VD

Tel. 070-974 78 88

hans.orre@promikbook.com

Prenumerera

Dokument & länkar