Delårsrapport Q1 2018 publiceras 20180511

PromikBook har tidigare kommunicerat att delårsrapport Q1 2018 publiceras den 10 maj 2018. Detta är en helgdag varför rapporten kommer att publiceras fredagen den 11 maj 2018. 

Göteborg 20180509

Styrelsen

För mer information kontakta:

Hans Orre

tel 0709747888

email hans.orre@promikbook.com

Prenumerera