Förändring av PromikBook AB:s aktiekapital

Bolagsverket har per 2015.11.30 registrerat förändringen av aktiekapital som följd av den genomförda företrädesemissionen samt övertilldelningsoptionen. Bolagets nya aktiekapital uppgår till 1 310 189,9486 kr och antalet aktier är 60 849 440 st. Sista dag för handel med BTA är 2015.12.04 och stoppdag är 2015.12.08. BTA omvandlas till aktier 2015.12.10.

För ytterligare information kontakta

Hans Orre                                    
PromikBook AB (publ)                                
Kämpegatan 3                                
411 04  Göteborg                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Mobil +46 (0)709 74 78 88                                                                                                                                                                                                       

E-mail hans.orre@promikbook.com                                                                                                                                                                                                                     

Prenumerera

Dokument & länkar