Förtydligande av halvårsrapport och förra årets kostnader

På grund av att vi fått ett flertal frågor kring halvårsrapporten vill vi lämna följande förtydligande.

Den vinst som redovisades i föregående års halvårsrapport berodde på en ombokning av skattekostnad avseende tidigare års förluster. I årets halvårsrapport har inte någon liknande bokning skett. Om skattekostnaden ej hade redovisats hade föregående års förlust för perioden 20160101-20160630 uppgått till 250 tkr.

De onormalt höga kostnader som redovisades under hösten föregående år avsåg till största del förutbetalda reklamkostnader. Den typen av kostnader kommer inte att finnas under hösten 2017.

För ytterligare information kontakta:

Hans Orre

PromikBook AB (publ)

Kämpegatan 3

411 04  Göteborg

Mobil +46 (0)709 74 78 88

E-mail: hans.orre@promikbook.com | Hemsida www.promikbook.comPrenumerera

Dokument & länkar