Information om tidigare kommunicerad annonskampanj

PromikBooks tidigare kommunicerade annonskampanj startades i samband med den företrädesemission bolaget genomförde under hösten.

Kampanjen kommer att återupptas den 18 november hos Privata Affärer, IDG och DN Ekonomi och därefter kommer ytterligare annonser att publiceras hos GP Ekonomi, 8till5 samt Sydsvenskan.

Syftet med annonserna är att ytterligare öka tillströmningen av användare till www.promikbook.com.

För ytterligare information kontakta:

Hans Orre, VD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PromikBook AB (publ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Kämpegatan 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

411 04 Göteborg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Mobil +46 (0)709 74 78 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

E-mail hans.orre@promikbook.com                                                                                                                                                                                                       

Prenumerera

Dokument & länkar