Månadsrapport januari 2018, högre omsättning och vinst

Under januari månad hade koncernen PromikBook 1 041 tkr i omsättning.

Omsättningen exklusive aktiverade utvecklingskostnader var 934 tkr vilket motsvarar en ökning med 249% i jämförelse med januari månad 2017 där omsättningen uppgick till 375 tkr. 

Koncernens vinst uppgick till 189 tkr. Motsvarande period föregående år var en förlust med 24 tkr. 

Denna information är sådan information som PromikBook är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2018.

För ytterligare information kontakta:

Hans Orre, VD

Tel. 070-974 78 88

hans.orre@promikbook.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Företaget

PromikBook har funnits sedan 2011 och har utvecklat ett redovisningssystem som är en så kallad molntjänst. Vi har utvecklat ett system som gör att all redovisningsdata ligger lättillgängligt för alla användare via datorer, mobiltelefoner och läsplattor samt via vår mobilapp.

Vår lösning är en helhetslösning där delarna är integrerade med varandra. Detta innebär bland annat att bokföringsrutinerna blir enkla och automatiserade till stor del. I systemet finns även analysdelar och koncernredovisning.

Prenumerera

Dokument & länkar