Månadsrapport juli och augusti 2017

Under augusti månad hade koncernen PromikBook 551 tkr i omsättning.

Omsättningen exklusive aktiverade utvecklingskostnader var 444 tkr vilket motsvarar en ökning med 107% i jämförelse med augusti månad 2016 där omsättningen uppgick till 214 tkr. 

Koncernens vinst uppgick till 80 tkr. Motsvarande period föregående år var en förlust med 69 tkr. 

Under juli månad hade koncernen PromikBook 316 tkr i omsättning.

Omsättningen exklusive aktiverade utvecklingskostnader var 209 tkr vilket motsvarar en ökning med 7% i jämförelse med juli månad 2016 där omsättningen uppgick till 196 tkr. 

Koncernens förlust för juli månad uppgick till 44 tkr. Motsvarande period föregående år var en förlust med 57 tkr. 

Denna information är sådan information som PromikBook är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2017.


För ytterligare information kontakta:

Hans Orre, VD

Tel. 070-974 78 88

hans.orre@promikbook.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Företaget

PromikBook har funnits sedan 2011 och har utvecklat ett redovisningssystem som är en så kallad molntjänst. Vi har utvecklat ett system som gör att all redovisningsdata ligger lättillgängligt för alla användare via datorer, mobiltelefoner och läsplattor samt via vår mobilapp.

Vår lösning är en helhetslösning där delarna är integrerade med varandra. Detta innebär bland annat att bokföringsrutinerna blir enkla och automatiserade till stor del. I systemet finns även analysdelar och koncernredovisning.Prenumerera

Dokument & länkar