PromikBook månadsrapport april 2017

Under april månad 2017 hade koncernen PromikBook 518 tkr i omsättning. 

Omsättningen exklusive aktiverade utvecklingskostnader var 410 tkr vilket motsvarar en ökning med 111% i jämförelse med april 2016 där omsättningen uppgick till 194 tkr. 

Koncernens vinst uppgick till 4 tkr. Motsvarande period föregående år uppgick resultatet till en förlust på 103 tkr. 

För ytterligare information kontakta:

Hans Orre, VD

Tel. 070-974 78 88

hans.orre@promikbook.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


Denna information är sådan information som PromikBook är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar