PromikBook månadsrapport februari 2017


PromikBook  ökar omsättningen och förbättrar resultatet ytterligare

Under februari månad hade koncernen PromikBook 594 tkr i omsättning. 

Omsättningen exklusive aktiverade utvecklingskostnader var 487 tkr vilket motsvarar en ökning med 20% i jämförelse med februari 2016 där omsättningen uppgick till 407 tkr. 

Koncernens vinst uppgick till 50 tkr vilket är en förbättring i jämförelse med 14 tkr i vinst för samma månad 2016. 

Denna information är sådan information som PromikBook är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2017.


För ytterligare information kontakta:

Hans Orre, VD

Tel. 070-974 78 88

hans.orre@promikbook.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Företaget

PromikBook har funnits sedan 2011 och har utvecklat ett redovisningssystem som är en så kallad molntjänst. Vi har utvecklat ett system som gör att all redovisningsdata ligger lättillgängligt för alla användare via datorer, mobiltelefoner och läsplattor, samt via vår mobil app.

Vår lösning är en helhetslösning där delarna är integrerade med varandra. Detta innebär bl.a. att bokföringsrutinerna blir enkla och automatiserade till stor del. Detta gäller speciellt löner och leverantörsfakturor. I systemet finns även analysdelar och koncernredovisning.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar