PromikBook utökar sitt utbud gällande deklarationsblanketter

PromikBook utökar nu sitt utbud av blanketter med huvudblankett två för aktiebolag, tre för föreningar samt huvudblankett fyra för handelsbolag.

Genom att tillhandahålla tjänster för inlämning av inkomstskattedeklarationer för företag blir hanteringen av företagens administration i www.promikbook.com ännu enklare. PromikBook är dessutom ensam om att erbjuda deklarationsblanketter som molntjänst i Sverige.

Genom att införa tjänsten kommer PromikBook att ytterligare utöka antalet användare och öka intäkterna. För varje automatiskt ifylld blankett varierar priset för varje anslutet bolag mellan 150 och 250 kronor plus moms beroende på vilket abonnemang företaget prenumererar på i PromikBook.

För ytterligare information kontakta:

Hans Orre, VD
PromikBook AB (publ)
Kämpegatan 3
411 04 Göteborg
Mobil +46 (0)709 74 78 88
E-mail hans.orre@promikbook.com

Prenumerera