Ser nya affärsmöjligheter och bildar nytt dotterbolag

PromikBooks styrelse har den 18 januari 2016 beslutat att bilda ett nytt helägt dotterbolag med namnet Promik Finans AB.

Bakgrunden till beslutet är att styrelsen ser ett nytt intressant affärsområde som kompletterar PromikBooks övriga tjänsteutbud. Promik Finans AB kommer att arbeta med fakturaservice, påminnelsehantering, inkasso samt fakturaköp.

Genom att bygga in tjänsterna direkt kopplade med plattformen www.promikbook.com skapas ett automatiserat flöde för bokföring. Tjänsterna kommer att erbjudas till företag anslutna till PromikBook såväl som till företag som använder andra system för fakturering och bokföring.

För ytterligare information kontakta:

Hans Orre, VD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PromikBook AB (publ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Kämpegatan 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

411 04 Göteborg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Mobil +46 (0)709 74 78 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

E-mail hans.orre@promikbook.com                                                                                                                                                                                                       

Prenumerera

Dokument & länkar