Styrelsens förslag till styrelseledamöter

Styrelsen föreslår årsstämman att till ordinarie ledamöter välja Hans Sandström, David Carlberg, Hans Orre, Stefan Wilhelmsson och Klas Moreau. Som styrelsens ordförande föreslås Klas Moreau. 

Klas är 45 år och har en civilingenjörsexamen inom datateknik från Luleå Tekniska Högskola. Han har också en MBA från IHM. Klas är till vardags verksam som CEO på företaget Mindark AB i Göteborg.

För mer information kontakta

Hans Orre

PromikBook AB

Kämpegatan 3

411 04  Göteborg

tel 0709 747888

epost hans.orre@promikbook.com

Prenumerera

Dokument & länkar