Bolagsstämmobeslut avseende apportemission

Bolagsstämmobeslut avseende apportemission Vid en extra bolagsstämma den 6 mars 2000, beslutades att till Sawco AB utge 120.000 nya aktier utgörande dellikvid för Pronyx AB:s förvärv av Sa- wco AB:s rörelse. Pronyxkoncernen övertar därmed ansvaret för Sawco AB:s verksamhet per 2000-03-07. Verksamheten ska, som tidigare meddelats, slås samman med Pronyx Woodit AB och bilda Pronyx Wood AB som därmed blir en ledande och komplett leveran- tör avseende IT-system och automation till sågverk. Oxelösund den 6 mars 2000 För ytterligare information kontakta gärna: Gunnar Meller, koncernchef Pronyx 0223-217 53, 070-535 30 48 gunnar.meller@pronyx.com Per Lindell, VD i Pronyx Wood AB 0155-26 90 40, 070-842 29 20 per.lindell@sawco.se Per Lambert, SO Pronyx AB 0155 - 55 901, 070 - 594 22 62 per.lambert@pronyx.com se även: www.pronyx.se Bakgrundsinformation Pronyx utvecklar IT-lösningar inriktade på att effektivisera produktions- processer åt industrin. Traditionell basindustri liksom tillverkningsin- dustri kräver en kontinuerlig effektivisering av produktionen och utveck- lingen går mot ett allt tätare samarbete mellan beställare och leverantör. Detta ökar kraven på precision, kvalitet och pålitlighet i alla led. För att uppnå detta krävs återkommande investeringar i IT-lösningar som styr, optimerar, övervakar och reglerar produktionsflödet. Pronyx har en unik metodik för att ta fram helhetslösningar som möjliggör för kunderna att ligga i framkanten av utvecklingen. Det är Pronyx avsikt att utnyttja denna metodik, kombinerat med sin speci- alistkunskap inom bas- och processindustri, för att expandera i Norden och på marknader med snarlika förutsättningar. Pronyx har idag ca 220 anställda. Organisationen är anpassad efter kund- segmenten: Wood, Paper, Industry, Metal och Energiprodukter. Pronyx är en marknadsledande leverantör av industriella IT-lösningar till dessa seg- ment. Aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista sedan den 2 juli 1999. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/06/20000306BIT00960/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/06/20000306BIT00960/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar