Ny VD Pronyx Metal AB

Ny VD Pronyx Metal AB Mikael Johansson har utsetts till VD i det nybildade bolaget Pronyx Metal AB. Pronyx Metal är bildat ur Pronyx Industrisystem och har verksamhet i Norberg, Borlänge, Degerfors, Karlstad samt Oxelösund. Mikael, som är civilekonom, kommer närmast från ABB Service AB där han ar- betat som marknadschef på Division Automation Service. Tidigare i yrkesli- vet har han en lång erfarenhet av automation och processtyrning från tung industri. "Pronyx Metal blir ett kundfokuserat bolag som skall hjälpa stål- och me- tallkunder till en mer kostnadseffektiv produktion. Med Pronyx mångåriga tradition av att leverera industriella IT-lösningar till metallindustrin har vi en god kompetens för att utveckla och leverera de produkter/ tjäns- ter som behövs. Tillsamman med den positiva utvecklingen inom branschen går Pronyx Metal en spännande framtid tillmötes." kommenterar Mikael. Norberg den 8 mars 2000 För ytterligare information kontakta gärna: Gunnar Meller, koncernchef Pronyx 0223-217 53, 070-535 30 48 gun- nar.meller@pronyx.com se även: www.pronyx.com Bakgrundsinformation Pronyx utvecklar IT-lösningar inriktade på att effektivisera produktions- processer åt industrin. Traditionell basindustri liksom tillverkningsin- dustri kräver en kontinuerlig effektivisering av produktionen och utveck- lingen går mot ett allt tätare samarbete mellan beställare och leverantör. Detta ökar kraven på precision, kvalitet och pålitlighet i alla led. För att uppnå detta krävs återkommande investeringar i IT-lösningar som styr, optimerar, övervakar och reglerar produktionsflödet. Pronyx har en unik metodik för att ta fram helhetslösningar som möjliggör för kunderna att ligga i framkanten av utvecklingen. Det är Pronyx avsikt att utnyttja denna metodik, kombinerat med sin speci- alistkunskap inom bas- och processindustri, för att expandera i Norden och på marknader med snarlika förutsättningar. Pronyx har idag ca 220 anställda. Organisationen är anpassad efter kund- segmenten: Wood, Paper, Industry, Metal och Energiprodukter. Pronyx är en marknadsledande leverantör av industriella IT-lösningar till dessa seg- ment. Aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista sedan den 2 juli 1999. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00360/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar