Nya order till Pronyx

Nya order till Pronyx Pronyx har på kort tid tagit flera viktiga order. Affärsområde Metal/Paper har fått order på styrning och optimering av ugnar till två svenska stålverk, med ett sammanlagt ordervärde på 2 Mkr. Affärsområde Industry har fått ett uppdrag på c:a 2 Mkr till oljeindustrin och affärsområde Wood har tagit en order till ett sågverk i Storbritannien på knappt 1 Mkr. "Det är mycket positivt att vi i det nuvarande generella konjunkturläget kan få beställningar från en rad olika industrigrenar", säger Gunnar Meller, koncernchef i Pronyx AB. "Detta visar på att det finns ett kontinuerligt behov av våra tjänster och produkter för att effektivisera produktion, oberoende av konjunkturklimatet." Nyköping den 26 oktober 2001 För ytterligare information kontakta gärna: Gunnar Meller, VD och koncernchef Pronyx AB Tel: 070-535 30 48 E-post: gunnar.meller@pronyx.com Bakgrundsinformation Pronyx (www.pronyx.com) Pronyx skall stärka sina kunders lönsamhet genom att leverera lösningar för en effektivare produktion, baserade på en unik kombination av verksamhetskunnande och industriell IT. Traditionell basindustri liksom tillverkningsindustri kräver en kontinuerlig effektivisering av produktionen och utvecklingen går mot ett allt tätare samarbete mellan beställare och leverantör. Detta ökar kraven på precision, kvalitet och pålitlighet i alla led. För att uppnå detta krävs återkommande investeringar i IT-lösningar som styr, optimerar, övervakar och reglerar produktionsflödet. Pronyx har en unik metodik för att ta fram helhetslösningar som möjliggör för kunderna att ligga i framkanten av utvecklingen. Det är Pronyx avsikt att utnyttja denna metodik, kombinerat med sin specialistkunskap inom bas- och processindustri, för att expandera i Norden och på marknader med snarlika förutsättningar. Pronyx har idag ca 140 anställda. Organisationen är anpassad efter kundsegmenten: Wood, Paper, Industry och Metal. Pronyx är en marknadsledande leverantör av industriella IT-lösningar till dessa segment. Aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00310/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00310/bit0001.pdf

Dokument & länkar